به طور خلاصه، ping دستوری جهت تعیین ارتباط، میزان سرعت و زمان برگشت بسته‌ها بین دو نقطه مختلف مثل دو کامپیوتر یا کامپیوتر با یک سایت می‌باشد. این فرمان معمولاً برای بررسی خطاهای شبکه استفاده می‌شود و برای بازی‌های آنلاین شاخص بسیار مهمی محسوب می‌شود.در زیر نحوه کار این ابزار آمده است:

محتویات فهرست

چگونه از دستور ping استفاده کنیم؟

تنها کافی است کلمه ping رو بنویسید و جلوی آن سایت یا آی پی مورد نظر را هم وارد کنید همانند مثال زیر

ping linuxfedora.ir
توجه داشته باشید که به طور پیش فرض ، اجرای دستور تا زمانی که آن را از طریق Ctrl + C متوقف نکنید ، ادامه خواهد یافت.

چگونه فاصله زمانی بین بسته های پینگ را تغییر دهیم؟

به طور پیش فرض ، بین بسته های پینگ یک ثانیه فاصله وجود دارد. با این حال ، اگر می خواهید ، می توانید این تأخیر را با استفاده از گزینه  i- خط فرمان شخصی سازی کنید.

به عنوان مثال ، دستور زیر ما فاصله را  3 ثانیه کردیم:

ping -i 3 linuxfedora.ir

و دستور زیر بسته ها را با تأخیر نیم ثانیه ارسال می کند.

ping -i 0.5 linuxfedora.ir
توجه داشته باشید که فقط کاربر ریشه ممکن است فاصله را روی مقادیر کمتر از 0.2 ثانیه تنظیم کند

چگونه می توان اندازه بسته پینگ را تغییر داد؟

به طور پیش فرض ، تعداد بایت های یک بسته پینگ 56  است. اگر بخواهید ، این مقدار را تغییر می دهید ، استفاده از گزینه خط فرمان s- انجام دهید.

به عنوان مثال ، برای ارسال یک بسته 80 بایتی ، از دستور زیر استفاده کنید:

ping -s 80 linuxfedora.ir

چگونه می توان تعداد بسته های ارسال پینگ را بیشتر کرد؟

رفتار پیش فرض پینگ این است که بسته ها را تا زمان قطع شدن توسط کاربر ادامه دهید. با این حال ، در صورت تمایل ، می توانید پس از ارسال تعداد مشخصی بسته ، پینگ را مجبور به توقف اجرا کنید. این کار را می توانید با استفاده از گزینه خط فرمان c- انجام دهید.

به عنوان مثال ، دستور زیر 3 بسته ارسال می کند و سپس متوقف می شود.

ping -c 3 linuxfedora.ir

چگونه قبل از هر خط می توان timestamp ایجاد کرد؟

یک گزینه (D-) وجود دارد که به شما امکان می دهد این کار را انجام دهید. timestamp که چاپ می شود ترکیبی از زمان یونیکس و میکروثانیه است

ping -D linuxfedora.ir

چگونه می توان برای پینگ یک وقت اتمام سخت تنظیم کرد؟

شما می توانید یک مهلت زمانی برای خروج از پینگ تعیین کنید. این کار را می توانید با استفاده از گزینه خط فرمان w- انجام دهید که به مقدار عددی نشان دهنده تعداد ثانیه نیاز دارد.

به عنوان مثال ، دستور پینگ زیر بعد از 3 ثانیه متوقف می شود:

ping -w 3 linuxfedora.ir

چگونه می توان برای پینگ یک وقت اتمام نرم تنظیم کرد؟

در حالی که گزینه w- اطمینان حاصل می کند که پینگ در هر صورت پس از پایان مهلت متوقف می شود ، گزینه دیگری وجود دارد (W-) که باعث می شود پینگ متوقف شود اما فقط درصورت عدم پاسخ از طرف مقصد.

ping -W 3 linuxfedora.ir

پینگ ابزار مهمی است که تقریباً به طور قطع در اشکال زدایی از مسائل مربوط به شبکه استفاده می شود. در این آموزش ، ما در مورد برخی از ویژگی های اصلی (گزینه های خط فرمان) این ابزار بحث کردیم.

0 0 رای ها
رتبه بندی مقاله