ابزار کاربر

ابزار سایت


software:multimedia:screen_capture:simple_screen_recorder

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
software:multimedia:screen_capture:simple_screen_recorder [2019/06/28 12:17]
phoenix
software:multimedia:screen_capture:simple_screen_recorder [2019/06/28 13:44] (فعلی)
phoenix
خط 21: خط 21:
 sudo dnf install -y simplescreenrecorder sudo dnf install -y simplescreenrecorder
 </​code>​ </​code>​
-====🔅 دستور نصب سلوس ====+====🔅 دستور نصب سالاس ====
 <​code;​bash;>​ <​code;​bash;>​
 sudo eopkg it simplescreenrecorder sudo eopkg it simplescreenrecorder
software/multimedia/screen_capture/simple_screen_recorder.txt · آخرین ویرایش: 2019/06/28 13:44 توسط phoenix