ابزار کاربر

ابزار سایت


software:security:firewall:firewalld

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
software:security:firewall:firewalld [2019/09/06 11:38]
phoenix
software:security:firewall:firewalld [2019/09/06 11:39] (فعلی)
phoenix
خط 18: خط 18:
 sudo apt install firewall-config sudo apt install firewall-config
 </​code>​ </​code>​
-====🔅 آموزش های کاربردی ====[[terminal:​f:​useful-firewalld-rules-to-configure-and-manage-firewall-in-linux|آموزش و گذری بر دیوار آتش FirewallD]]+====🔅 آموزش های کاربردی ==== 
 + 
 +[[terminal:​f:​useful-firewalld-rules-to-configure-and-manage-firewall-in-linux|آموزش و گذری بر دیوار آتش FirewallD]]
software/security/firewall/firewalld.txt · آخرین ویرایش: 2019/09/06 11:39 توسط phoenix