ابزار کاربر

ابزار سایت


software:utilities:system:urxvt-unicode

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

software:utilities:system:urxvt-unicode [2019/06/28 13:01]
phoenix ایجاد شد
software:utilities:system:urxvt-unicode [2019/06/28 13:43]
phoenix
خط 10: خط 10:
 sudo dnf install rxvt-unicode sudo dnf install rxvt-unicode
 </code> </code>
-====🔅 دستور نصب سلوس ====+====🔅 دستور نصب سالاس ====
 <code;bash;> <code;bash;>
 sudo eopkg it rxvt-unicode sudo eopkg it rxvt-unicode
software/utilities/system/urxvt-unicode.txt · آخرین ویرایش: 2019/06/28 13:43 توسط phoenix