ابزار کاربر

ابزار سایت


software

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
software [2019/01/12 17:55]
phoenix
software [2019/01/12 17:56] (فعلی)
phoenix
خط 1: خط 1:
  
 +  * [[software:Windows-software-sample-in-linux|نمونه  نرم افزارهای ویندوز در ویندوز]]
   * [[software:multimedia|مالتی مدیا]]   * [[software:multimedia|مالتی مدیا]]
   * [[software:security|امنیتی]]   * [[software:security|امنیتی]]
خط 15: خط 16:
   * [[software:web development|توسعه وب]]   * [[software:web development|توسعه وب]]
   * [[game|بازی]]   * [[game|بازی]]
-  * [[software:Windows-software-sample-in-linux|نمونه  نرم افزارهای ویندوز در ویندوز]]+
  
software.1547303119.txt.gz · آخرین ویرایش: 2019/01/12 17:55 توسط phoenix