ابزار کاربر

ابزار سایت


solus:installation

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
solus:installation [2019/09/25 20:54]
phoenix
solus:installation [2019/09/25 20:55] (فعلی)
phoenix
خط 1: خط 1:
   * [[solus:​installation:​after-installing-solus|۲۱ قدم اولیه بعد از نصب سالاس]]   * [[solus:​installation:​after-installing-solus|۲۱ قدم اولیه بعد از نصب سالاس]]
-  * [[[https://​www.itpasand.com/​2019/​09/​25/​1631/​install-solus-gnu-linux|نصب سالاس بصورت تصویری]]]+  * [[https://​www.itpasand.com/​2019/​09/​25/​1631/​install-solus-gnu-linux|نصب سالاس بصورت تصویری]]
solus/installation.txt · آخرین ویرایش: 2019/09/25 20:55 توسط phoenix