ابزار کاربر

ابزار سایت


start

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
start [2019/02/08 15:53]
phoenix [بخش برنامه های خط فرمان]
start [2019/10/09 22:35] (فعلی)
phoenix
خط 5: خط 5:
  
   * [[http://​url.linuxfedora.ir/​h|فدورا چیست؟]]   * [[http://​url.linuxfedora.ir/​h|فدورا چیست؟]]
-  * [[tutorials:​other:​things_to_do_after_installing_fedora|۲۷ قدم اولیه بعد از نصب فدورا]]+  * [[tutorials:​other:​things_to_do_after_installing_fedora|۲۹ قدم اولیه بعد از نصب فدورا]]
   * [[http://​linuxfedora.ir/​doku.php?​id=wiki:​syntax|چگونه به ویکی فدورا کمک کنم]]   * [[http://​linuxfedora.ir/​doku.php?​id=wiki:​syntax|چگونه به ویکی فدورا کمک کنم]]
   * [[licence|لایسنس مطالب]]   * [[licence|لایسنس مطالب]]
-  * [[http://​forum.linuxfedora.ir|انجمن پشتیبانی]]+  * [[http://​forum.getsol.ir|انجمن پشتیبانی]]
  
 در صورتی که علاقمند به گردش در این ویکی هستید، شاید دوست داشته باشید بخش های زیر را ببینید در صورتی که علاقمند به گردش در این ویکی هستید، شاید دوست داشته باشید بخش های زیر را ببینید
خط 19: خط 19:
   * [[tutorials:​Office software|آموزش های مرتبط به نرم افزارهای آفیس]]   * [[tutorials:​Office software|آموزش های مرتبط به نرم افزارهای آفیس]]
   * [[tutorials:​File system|آموزش های مرتبط به فایل سیستم]]   * [[tutorials:​File system|آموزش های مرتبط به فایل سیستم]]
-  * [[tutorials:​kernel-shell|آموزشهای مرتبط با هسته ​و شل]]+  * [[tutorials:​kernel-shell|آموزشهای مرتبط با هسته ​شل و سخت افزار]]
   * [[tutorials:​Programming|برنامه نویسی]]   * [[tutorials:​Programming|برنامه نویسی]]
   * [[tutorials:​Other|متفرقه]]   * [[tutorials:​Other|متفرقه]]
start.1549628594.txt.gz · آخرین ویرایش: 2019/02/08 15:53 توسط phoenix