ابزار کاربر

ابزار سایت


tutorials:office_software:calc:how_to_setup_libreoffice_for_persian
  1. از منوی Tools گزینه Options را انتخاب کنید.
  2. از پنجره باز شده علامت + کنار گزینه Language settings را انتخاب نمایید.

  1. گزینه Language را انتخاب کنید.
  2. از بخش Default Languages For Documents گزینه Complex Text Layout را تیک دار کنید. و زبان persian را انتخاب کنید
  3. از بخش General Options و از منوی کشویی Numerals گزینه Context را انتخاب کنید.

tutorials/office_software/calc/how_to_setup_libreoffice_for_persian.txt · آخرین ویرایش: 2019/06/06 09:08 توسط phoenix