ابزار کاربر

ابزار سایت


software:design_graphics:3d_design:blender

blender.jpg

نام برنامه Blender

توضیحات

بلندر(Blender)، نرم افزار طراحی دو بعدی و سه بعدی می‌باشد که بصورت رایگان و آزاد می‌توانید بر روی فدورا و سایر توزیع‌های گنو/لینوکس نصب کنید. این نرم‌افزار با زبان ‌برنامه‌نویسی سی، سی++ و پایتون نوشته شده است

دسته بندی

دستور نصب فدورا

sudo dnf install -y blender

دستور نصب اوبونتو

sudo apt install blender

منبع

software/design_graphics/3d_design/blender.txt · آخرین ویرایش: 2018/12/28 13:58 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki