ابزار کاربر

ابزار سایت


software:design_graphics:cad:freecad

freecad.jpeg

🔅 نام برنامه FreeCAD

🔅 توضیحات

نرم افزار FreeCAD جایگزین مناسب برنامه اتوکد در لینوکس می‌باشد. فری کد ، برای ترسیم نقشه‌های مهندسی و صنعتی به کار می‌رود.

🔅 دسته بندی

🔅 دستور نصب فدورا

sudo dnf install -y freecad

🔅 دستور نصب اوبونتو

sudo apt install freecad

منبع

software/design_graphics/cad/freecad.txt · آخرین ویرایش: 2018/12/28 14:03 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki