ابزار کاربر

ابزار سایت


software:desktop:desktop_management:xpad

xpad.jpg

نام برنامه xpad

توضیحات

برنامه ای ساده و زیبا برای یادداشت برداری سریع در لینوکس

دسته بندی

دستور نصب فدورا

sudo dnf install -y xpad

دستور نصب اوبونتو

sudo apt-get install xpad 

منبع

software/desktop/desktop_management/xpad.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/03 20:59 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki