ابزار کاربر

ابزار سایت


software:multimedia:video_recorder_editor:flowblade

flowblade.jpg

نام برنامه Flowblade

توضیحات

برنامه‌ای قدرتمند جهت میکس و مونتاژ فیلم

دسته بندی

مجوز

OSS

دستور نصب فدورا

sudo dnf install -y flowblade

دستور نصب اوبونتو

sudo apt install flowblade

منبع

software/multimedia/video_recorder_editor/flowblade.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/03 19:39 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki