ابزار کاربر

ابزار سایت


software:multimedia:video_recorder_editor:gaupol

gaupol.jpeg

🔅 نام برنامه Gaupol

🔅 توضیحات

برنامه ای ساده و کارآمد برای ایجاد و ویرایش زیرنویس

🔅 دسته بندی

🔅 دستور نصب فدورا

sudo dnf install -y gaupol

🔅 دستور نصب اوبونتو

sudo apt install gaupol

منبع

software/multimedia/video_recorder_editor/gaupol.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/03 18:20 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki