ابزار کاربر

ابزار سایت


software:multimedia:video_recorder_editor:kdenlive

kdenlive.jpeg

نام برنامه KdenLive

توضیحات

برنامه‌ای قدرتمند برای ویرایش فایل های ویدیویی

دسته بندی

دستور نصب

sudo dnf install -y KdenLive

منبع

software/multimedia/video_recorder_editor/kdenlive.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/03 19:33 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki