ابزار کاربر

ابزار سایت


software:office_business:office_suite:libre_office

libre-office.jpeg

🔅 نام برنامه Libre Office

🔅 توضیحات

آفیس قدرتمند لیبره، جایگزین مناسبی برای آفیس مایکروسافت در لینوکس می باشد.

🔅 دسته بندی

🔅 دستور نصب فدورا

sudo dnf install -y libreoffice

🔅 دستور نصب اوبونتو

sudo apt install libreoffice-core

🔅 آموزش

دیدن آموزشهای Libre Office

منبع

software/office_business/office_suite/libre_office.txt · آخرین ویرایش: 2018/12/30 15:14 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki