ابزار کاربر

ابزار سایت


software:office_business:pdf:okular

okular

🔅 نام برنامه okular

🔅 توضیحات

نرم افزاری قدرتمند در میزکار kde برای مدیریت فایلهای pdf

🔅 دسته بندی

🔅 دستور نصب فدورا

sudo dnf install -y okular
software/office_business/pdf/okular.txt · آخرین ویرایش: 2018/12/30 17:43 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki