ابزار کاربر

ابزار سایت


software:security:firewall:firewalld

🔅 نام برنامه FirewallD

🔅 توضیحات

دیوارآتشی قدرتمند و پیچیده

🔅 دسته بندی

🔅 دستور نصب سالاس

sudo eopkg int firewall-config

🔅 دستور نصب فدورا

sudo dnf install -y firewall-config

🔅 دستور نصب اوبونتو

sudo apt install firewall-config

🔅 آموزش های کاربردی

software/security/firewall/firewalld.txt · آخرین ویرایش: 2019/09/06 11:39 توسط phoenix