ابزار کاربر

ابزار سایت


software:security:firewall:gufw

🔅 نام برنامه gufw

🔅 توضیحات

دیوارآتشی قدرتمند و بسیار ساده

🔅 دسته بندی

🔅 دستور نصب سالاس

sudo eopkg int gufw

🔅 دستور نصب فدورا

sudo dnf install -y gufw

🔅 دستور نصب اوبونتو

sudo apt install gufw

🔅 آموزش های کاربردی

software/security/firewall/gufw.txt · آخرین ویرایش: 2019/09/06 11:28 توسط phoenix