ابزار کاربر

ابزار سایت


software:utilities:system:deepin-terminal

نام برنامه deepin-terminal

توضیحات

یک ترمینال زیبا و قابل رنگ بندی

دسته بندی

دستور نصب فدورا

sudo dnf install -y deepin-terminal

دستور نصب اوبونتو

sudo apt install deepin-terminal

منبع

software/utilities/system/deepin-terminal.txt · آخرین ویرایش: 2019/10/10 07:36 توسط phoenix