ابزار کاربر

ابزار سایت


software:utilities:system:toilet

toilet.jpg

🔅 نام برنامه toilet

🔅 توضیحات

با کمک این ابزار میتوانید از عبارات درشت و فانتزی در خروجی دستورات خود در ترمینال استفاده کنید.

🔅 دسته بندی

🔅 دستور نصب فدورا

sudo dnf install toilet

🔅 دستور نصب اوبونتو

sudo apt install toilet

منبع

software/utilities/system/toilet.txt · آخرین ویرایش: 2019/04/14 15:31 توسط phoenix