ابزار کاربر

ابزار سایت


software:utilities:system:yakuake

نگارش‌های پیشین

در اینجا نگارش‌های پیشین این صفحه را مشاهده می‌کنید. برای بازگشتن به آن‌ها، آن را انتخاب کنید و کلید «ویرایش این صفحه» را انتخاب کنید و سپس ذخیره نمایید.

software/utilities/system/yakuake.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/02 21:56 توسط phoenix