ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:f:determining-a-file_s-type-with-file

دستور file (تشخیص نوع یک فایل)

برای تشخیص نوع فایل از دستور file استفاده میکنیم همانطور که میدانید اسامی فایلها در لینوکس بعلاوه پسوند نیازی نیست مشخص باشند به عنوان مثال یک فایل به نام pic.jpg در سیستم عامل ویندوز نشان دهنده فایل عکس با فرمت jpg است چنین چیزی در لینوکس اصلا معنی نمیدهد.

طریقه استفاده از دستور file

file filename                            

یک مثال از استفاده از دستور را در زیر ببینید

-> $file Untitled.png                              
Untitled.png: PNG image data, 851 x 1096, 8-bit/color RGB, non-interlaced
terminal/f/determining-a-file_s-type-with-file.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/12 16:37 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki