ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:f:how_to_install_and_use_flatpak_on_linux

نگارش‌های پیشین

در اینجا نگارش‌های پیشین این صفحه را مشاهده می‌کنید. برای بازگشتن به آن‌ها، آن را انتخاب کنید و کلید «ویرایش این صفحه» را انتخاب کنید و سپس ذخیره نمایید.

terminal/f/how_to_install_and_use_flatpak_on_linux.txt · آخرین ویرایش: 2019/06/28 13:42 توسط phoenix