ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:h:view-the-beginning-of-text-files-with-head

دستور head ( نمایش محتویات ابتدایی فایل )

این دستور برای نمایش محتویات ابتدایی فایل به مقدار دلخواه مورد استفاده قرار میگیرد. شکل کلی این دستور بصورت زیر است

head [option] files

نکته: در صورتی که هیچ سوئیچی برای دستور قرار نگیرد پیش فرض ۱۰ خط اول نمایش داده میشود

head info.txt

برای نمایش دادن ۵ خط اول میتوانید از دستور زیر استفاده کنید

head -n5 /pros/cpuinfo

برای نمایش n کاراکتر اول میتوان از آپشن c استفاده کرد

head -c5 /proc/cpuinfo

نمایش ۵*۵۱۲ بایت اول با آپشن b

head -cb5 /proc/cpuinfo

نمایش ۵ کیلوبایت اول با آپشن k

head -ck5 /proc/cpuinfo

نمایش ۵ مگابایت اول با آپشن m

head -cm5 /proc/cpuinfo

همچنین میتوان آرگومان ورودی دستور head را بوسیله خروجی دستورهای دیگر pipe کرد یا خروجی دستور head را به عنوان ورودی به دستورات دیگر pipe کرد.

ls -la|head -15
ls|head -8|sort -r
terminal/h/view-the-beginning-of-text-files-with-head.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/04 18:49 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki