ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:m:moving_and_renaming_files_mv_command

دستور mv (جابه جایی و rename کردن فایلها)

دستور mv در لینوکس مخفف کلمه move یا انتقال میباشد و برای انتقال دادن یک فایل از یک محل به محل دیگر استفاده میشود. دستور mv برای rename کردن فایل ها نیز مورد استفاده قرار میگیرد. ساختار استفاده از دستور mv به شکل زیر میباشد:

mv [options] source target

در صورت هرگونه سوال یا مشکل حتما در انجمن مطرح نمایید تا در اسرع وقت پاسخگو باشیم انجمن

اگر آرگومان target یک دایرکتوری باشد دستور mv تمامی فایلهای source را به داخل دایرکتوری target بدون اینکه اسم فایل را تغییر دهد انتقال میدهد.

مثال ۱

برای move کردن فایل Anki_fa.pdf به دایرکتوری tmp/ را میبنید

mv Anki_fa.pdf /tmp

همانطور که اشاره شد دستور mv برای جابه جا کردن یک فایل از یک مسیر به مسیری دیگر استفاده میشود البته اگر مسیر اصیلی فایل و مسیر مقصد آن فایل که قرار است جابه جا شود یکی باشد. این دستور برای تغییر نام هم استفاده میشود یعنی ما در لینوکس دستوری برای تغییر نام فایل نداریم.باید از همین دستور استفاده کنیم.

مثال ۲

تغییر نام فایل Anki_fa.pdf به fa.pdf از دستور زیر استفاده میکنیم

mv Anki_fa.pdf fa.pdf

مهمترین تفاوت بین دستور cp و دستور mv در این است که در cp مشخصات فایل از قبیل update time, inode number و غیره تغییر نمیکنند اما در دستور mv همه این موارد تغییر میکند و در واقع یک فایل جدید ساخته میشود.

آرگومانهای دستور mv

معنی گزینه گزینه
قبل از رونویسی یک فایل موجود از کاربر برای تایید سوال میکند.
در صورتی که این گزینه تعیین نشده باشد به صورت خودکار فایلها رونویسی میشوند
i-
زمانیکه که فایل ها را از یک پوشه به پوشه دیگر جابه جا میکند.
فقط فایلهایی را منتقل میکند که یا در پوشه مقصد نیستند یا از فایلهای موجود در پوشه مقصد جدیدتر هستند
u-
نمایش پیام اتمام جابه جایی -v

مثالهای کاربردی دستور mv

نتایج دستور دستور
جابه جایی file1 به file2
اگر فایل file2 موجود باشد با محتویات file1 رونویسی میشود
اگر file2 موجود نباشد ایجاد میشود در هر دو مورد ایجاد میشود
mv file1 file2
دقیقا مثل مثال بالا با این تفاوت که اگر فایل موجود باشد از کاربر برای رونویسی سوال میکند mv -i file1 file2
جابه جایی file1 و file2 به پوشه dir1
فقط باید dir1 موجود باشد
mv file1 file2 dir1
جابه جایی پوشه dir1 به همراه محتویاتش به پوشه dir2
اگر پوشه dir2 موجود نباشد ساخته میشود
و محتویات پوشه dir1 به درون پوشه dir2 انتقال میبابد و پوشه dir1 حذف میشود
mv dir1 dir2
terminal/m/moving_and_renaming_files_mv_command.txt · آخرین ویرایش: 2019/02/02 16:48 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki