ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:s:how-to-install-and-use-snap-on-linux

دستور snap (مدیر بسته)

snap چیست؟

به طور خلاصه snap یک فرمت جدید بسته بندی جهانی است. فعال سازی snap به شما امکان نصب آسان بسیاری از برنامه های لینوکس را می دهد.FIXME

snap اساسا یک چارچوب برای برنامه های کاربردی در لینوکس است. هر توزیع از یک مدیر بسته یا چارچوب استفاده میکنه، هدف snap این هست همه توزیع ها امکان استفاده از یک استاندارد واحد رو داشته باشند تا برنامه نویس برنامه هاش رو سریعتر توسعه بده و نیاز نباشه برای مثلا دبیان یک نسخه منتشر بکنه و برای فدورا یک نسخه یک نوع مدیر بسته واحد است.

نصب snap در فدورا

sudo dnf install snapd

بعد از نصب شما باید سیستم را ریبوت کنید

نصب snap در سالاس

sudo eopkg it snapd

بعد از نصب شما باید سیستم را ریبوت کنید

جستجوی یک برنامه

ما تصمیم داریم media player را در مخازن snap جستجو کنیم

snap find "media player"

خروجی دستور بالا

phoenix@linuxsolus ~ $ snap find "media player"
Name           Version         Publisher   Notes  Summary
tizonia          0.18.0         tizonia    -    Cloud music from the Linux terminal
kaffeine-player      2.0.14         mchehab    -    A media player by KDE with digital TV support
foobar2000        1.4.5          mmtrt     -    foobar2000 is an advanced freeware audio player.
telemetrytv        1.3.3          telemetrytv  -    TelemetryTV Player
vlc            3.0.7          videolan✓   -    The ultimate media player
mpv            0.26.0         casept     -    a free, open source, and cross-platform media player.
mpv-const         0.28.2         lolsmth    -    a free, open source, and cross-platform media player.
syncplay         1.6.4          syncplay    classic Client/server to synchronize media playback on many computers
eye-infinite-player    0.1.0          eyein-devteam -    Eye-Infinite Player
movian          5.0.566         andoma     -    Media player
ktube-media-downloader  2            keshavnrj   -    Download / Play Media from various websites
mpv-casept        0.24.0         casept     -    DEPRECEATED. USE THE mpv SNAP INSTEAD.
symphytum         2.5           joshirio    -    Easy-to-use personal database software
peerflix         v0.39.0+git1.df28e20  pmagill    -    Streaming torrent client for Node.js
minidlna-jdstrand     1.2.1-series16-3    jdstrand    -    server software with the aim of being fully compliant with DLNA/UPnP clients.
minidlna-escoand     1.2.1snap1       escoand    -    server software with the aim of being fully compliant with DLNA/UPnP clients.
gphoto2          latest         eberkund    -    The gphoto2 command-line tool for accessing and controlling digital cameras.
deezer-unofficial-player 1.1.1          pqpminetto   -    Deezer Player Unofficial
audio-recorder      3.0.5+rev1432+pkg-7b07 brlin     -    A free audio-recorder for Linux (EXTREMELY BUGGY)
freac           1.1~alpha20190423    enzo1982    -    Audio converter and CD ripper

اطلاعات در ارتباط با یک برنامه

با دستور زیر میتوانید اطلاعات کاملی در ارتباط با برنامه های نصبی خود داشته باشید ما میخواهیم برنامه vlc را بررسی کنیم

snap info vlc

خروجی دستور بالا

phoenix@linuxsolus ~ $ snap info vlc
name:   vlc
summary:  The ultimate media player
publisher: VideoLAN✓
contact:  https://www.videolan.org/support/
description: |
 VLC is the VideoLAN project's media player.
 (...)
snap-id: RT9mcUhVsRYrDLG8qnvGiy26NKvv6Qkd
commands:
 - vlc
channels:
 stable:  3.0.0          (158) 197MB -
 candidate: 3.0.0          (158) 197MB -
 beta:   3.0.0-5-g407d4ba    (160) 197MB -
 edge:   4.0.0-dev-1218-g201542f (159) 197MB 

نصب یک برنامه

نصب برنامه در snap بسیار ساده است حالا ما تصمیم داریم vlc رو نصب کنیم نمونه ای از ساختار دستور رو در زیر میبینید

sudo snap install vlc

نمایش برنامه های نصب شده

برای نمایش تمام برنامه هایی که توسط snap نصب شده رو با دستور زیر به دست میاریم

snap list

حذف یک برنامه

برای حذف یک برنامه از دستور زیر استفاده میکنیم فرض کنید ما میخواهیم vlc را که در مراحل بالاتر نصب کردیم رو پاک کنیم

sudo snap remove vlc
terminal/s/how-to-install-and-use-snap-on-linux.txt · آخرین ویرایش: 2019/06/28 18:16 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki