ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:s:how-to-install-and-use-snap-on-linux

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
terminal:s:how-to-install-and-use-snap-on-linux [2019/06/28 16:39]
phoenix
terminal:s:how-to-install-and-use-snap-on-linux [2019/06/28 18:16] (فعلی)
phoenix [حذف یک برنامه]
خط 87: خط 87:
 <​code;​bash;>​ <​code;​bash;>​
 sudo snap remove vlc sudo snap remove vlc
-vlc removed 
 </​code>​ </​code>​
terminal/s/how-to-install-and-use-snap-on-linux.txt · آخرین ویرایش: 2019/06/28 18:16 توسط phoenix