ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:w:wildcards_or_metacharacters_in_linux

Wildcard ها یا Meta Character ها در لینوکس

Wildcard ها یا Meta Character ها (کاراکترهای ویژه) مفهوم خاصی در لینوکس و یونیکس دارند. به عنوان مثال: * و ? کاراکترهای ویژه ای هستند که از * برای تطابق صفر یا بیشتر کاراکتر و ? برای تطبیق تنها یک کاراکتر استفاده میشود.

به عنوان مثال

ls ch*.odt

تمامی فایلهایی را نشان میدهد که نام آنها با ch آغاز میشود و با odt. پایان می یابند. دو خط زیر خروجی دستور فوق را نشان میدهد.

ch1.odt  ch2.odt

در اینجا * به عنوان کاراکتر ویژه عمل میکند که با هر کاراکتری مطابقت یابد. و در صورتیکه بخواهیم تمامی فایلهایی که با odt. پایان می پذیرند را نشان دهیم از دستور زیر استفاده میکنیم.

ls *.odt

Wildcard ها در لینوکس کدامند؟

قبل از اینکه شروع به استفاده از دستورات کنیم بایستی درباره یک ویژگی از دستورات صحبت کنیم که آنها را قدرتمند میسازد. به دلیل اینکه shell از نام فایل برای دستورات زیاد استفاده میکند کاراکترهای ویژه برای تعیین اسامی فایل بکار میآیند این کاراکترهای ویژه را Wildcard می نامند. استفاده از Wildcard ها و استفاده آنها را مشاهده میکنید. Wildcard در جدول زیر لیستی از رایج ترین کلاسهای کاراکترها را مشاهده میکنید. کلاسهای کاراکترها استفاده از Wildcard ها این امکان را به وجود می آورد که انتخاب های بسیار پیچیده را برای اسامی فایل ها ممکن بسازید. جدول زیر برخی مثال ها از الگو Wildcard ها و نتیجه بوجود آمده آنها را نشان میدهد. مثال ها از الگو Wildcard ها در صورت نیاز میتوانید فایل مرتبط به این آموزش را از پیوست همین آموزش دانلود و به عنوان مرجع از آن استفاده کنید

wildcard.pdf

terminal/w/wildcards_or_metacharacters_in_linux.txt · آخرین ویرایش: 2018/12/28 16:44 توسط phoenix