ابزار کاربر

ابزار سایت


tutorials:network:add-right-click-samba-share-in-thunarxfce-file-manager

اضافه کردن اشتراک گذاری پوشه در راست کلیک مدیرفایل thunar / xfce

از آنجا که من از xfce استفاده می کنم ، من در جستجوی راهی آسان برای به اشتراک گذاری موقت یک پوشه با رایانه های دیگر از طریق شبکه بودم.

Gnome یک روش خوب و آسان برای انجام این کار با کلیک راست روی یک پوشه انتخاب شده دارد.

اما برای XFCE چنین گزینه ای در دسترس نیست. اما برای برطرف کردن این مسئله ، باید یک «custom action» ایجاد کنید.

نکته 1: برای کار با این روش باید سامبا نصب شود!

sudo dnf -y install samba

مرحله اول:اضافه کردن اشتراک گذاری در راست کلیک

در Thunar به Edit → Configure custom actions مراجعه بکنید سپس یک custom action جدید اضافه کنید: دستور این است:

net usershare add %n %f “” Everyone:R guest_ok=y

توجه: دستور فوق را همانطور که هست کپی کنید. پوشه به اشتراک گذاشته شده همان نماد را خواهد داشت (مانند نماد پوشه ویژه «اشتراک» در Gnome).

روی برگه «Appearance conditions» بروید و فقط روی Directory کلیک کرده و سایر موارد را حذف کنید. ایده اصلی این است که فقط در صورت انتخاب پوشه ، گزینه «share» را مشاهده کنید.

مرحله دوم:حذف اشتراک یک پوشه به اشتراک گذاشته شده

اقدام دیگری برای حذف اشتراک گذاری پوشه ایجاد کنید. مراحل مشابه هستند اما دستور این است:

net usershare delete %n

در زبانه « appearance condition» فقط Directory را انتخاب کنید. بنابراین در پایان باید دو custom actions مانند مثال زیر داشته باشید:

اگر از فدورا استفاده میکنید حتما باید در SElinux هم اضافه اش بکنید برای این منظور لینک زیر رو ببینید طریقه شبکه کردن ۲ کامپیوتر گنو/لینوکسی

tutorials/network/add-right-click-samba-share-in-thunarxfce-file-manager.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/14 14:12 توسط phoenix_wiki

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki