ابزار کاربر

ابزار سایت


solus:installation:after-installing-solus

تصمیم دارم ۲۱ کاری که بعد از نصب سلوس باید انجام داد را قدم به قدم توضیح دهم امیدوارم مفید واقع شود

قدم اول:غیرفعال کردن تاخیر گراب

هنگامی که شما سلوس را بوت میکنید به احتمال خیلی زیاد باید با تصویر زیر روبرو شوید خوب شما باید ۵ ثانیه صبر کنید یا اینکه بر روی اینتر کلیک کنید تا از این صفحه عبور بکنید اگر شما به غیر سلوس سیستم عامل دیگری نصب ندارید پیشنهاد میکنم حتما آنرا غیرفعال کنید پس برای این منظور باید فایل etc/default/grub/ را ویرایش کنیم پس با دستور زیر فایل را باز میکنیم

sudo gedit /etc/default/grub

شما باید متغیر GRUB_TIMEOUT را از ۵ به صفر تغییر دهید به تصویر زیر دقت کنید

solus-after-installing-grub-timeout.jpeg حالا گراب رو به روزرسانی میکنیم با دستور زیر

sudo update-grub
solus/installation/after-installing-solus.txt · آخرین ویرایش: 2019/05/24 22:12 توسط phoenix