ابزار کاربر

ابزار سایت


software:design_graphics:cad:librecad

librecad.jpg

نام برنامه LibreCad

توضیحات

برنامه‌ای مشابه اتوکد و ترسیم و نقشه کشی با کامپیوتر

دسته بندی

دستور نصب فدورا

sudo dnf install -y librecad

دستور نصب اوبونتو

sudo apt install librecad

منبع

software/design_graphics/cad/librecad.txt · آخرین ویرایش: 2018/12/28 14:02 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki