ابزار کاربر

ابزار سایت


software:development:ide:atom

atom.jpg

نام برنامه Atom

توضیحات

برنامه‌ای برای ویرایش فایل های متنی

دسته بندی

دستور نصب فدورا

از طریق لینک زیر اقدام به دانلود و نصب برنامه کنید https://atom.io/download/rpm

دستور نصب اوبونتو

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/atom
sudo apt update
sudo apt install atom

منبع

software/development/ide/atom.txt · آخرین ویرایش: 2018/12/31 21:20 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki