ابزار کاربر

ابزار سایت


software:network_internet:browser:midori

midori.jpg

🔅 نام برنامه Midori

🔅 توضیحات

Midori یک مرورگر وب سبک و رایگان است. این مرورگر از موتور رندر WebKit و رابط GTK + 2 یا GTK + 3 استفاده می کند

🔅 دسته بندی

🔅 دستور نصب فدورا

sudo dnf install -y midori

🔅 دستور نصب اوبونتو

sudo apt-add-repository ppa:midori/ppa
sudo apt update
sudo apt install midori

منبع

software/network_internet/browser/midori.txt · آخرین ویرایش: 2018/12/28 13:08 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki