ابزار کاربر

ابزار سایت


software:utilities:system:urxvt-unicode

این یک نگارش قدیمی از این مطلب است!


urxvt-unicode1.jpeg

🔅 نام برنامه Urxvt-Unicode

🔅 توضیحات

ترمینالی سبک و فوق العاده قابل کانفیگ

🔅 دسته بندی

🔅 دستور نصب فدورا

sudo dnf install rxvt-unicode

🔅 دستور نصب سلوس

sudo eopkg it rxvt-unicode

🔅 دستور نصب اوبونتو

sudo apt install rxvt-unicode

منبع

software/utilities/system/urxvt-unicode.1561710689.txt.gz · آخرین ویرایش: 2019/06/28 13:01 توسط phoenix