ابزار کاربر

ابزار سایت


software:utilities:system:urxvt-unicode

نگارش‌های پیشین

در اینجا نگارش‌های پیشین این صفحه را مشاهده می‌کنید. برای بازگشتن به آن‌ها، آن را انتخاب کنید و کلید «ویرایش این صفحه» را انتخاب کنید و سپس ذخیره نمایید.

software/utilities/system/urxvt-unicode.txt · آخرین ویرایش: 2019/06/28 13:43 توسط phoenix