ابزار کاربر

ابزار سایت


solus:l:common-tasks:installing-and-updating-software

نصب و به روز رسانی نرم افزار سالاس

شما می توانید از طریق مرکز نرم افزاری سالاس انواع نرم افزاراز Google Chrome گرفته تا LibreOffice رو نصب کنید یا به روزرسانی کنید

solus/l/common-tasks/installing-and-updating-software.txt · آخرین ویرایش: 2019/08/09 09:57 توسط phoenix