ابزار کاربر

ابزار سایت


solus:l:common-tasks:installing-and-updating-software

نگارش‌های پیشین

در اینجا نگارش‌های پیشین این صفحه را مشاهده می‌کنید. برای بازگشتن به آن‌ها، آن را انتخاب کنید و کلید «ویرایش این صفحه» را انتخاب کنید و سپس ذخیره نمایید.

solus/l/common-tasks/installing-and-updating-software.txt · آخرین ویرایش: 2019/08/09 09:57 توسط phoenix