ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:a:creating-your-own-commands-with-alias-command

دستور alias (ایجاد دستورات خودتان با الیاس اسامی مستعار در لینوکس)

در این بخش آموزش با استفاده از فرمان alias یک دستور برای خودمان میسازیم. ولی قبل از شروع بایستی یک حقه کوچک خط فرمان را بیان کنیم. ممکن است که شما تمایل داشته باشید بیشتر یک فرمان را در یک خط قرار دهید برای این منظور از سمی کلون (;) استفاده میکنیم به مثال زیر دقت بکنید

در صورت هرگونه سوال یا مشکل حتما در انجمن مطرح نمایید تا در اسرع وقت پاسخگو باشیم انجمن

-> $cd /usr;ls;cd -                                                          
bin games include lib lib64 libexec local sbin share src tmp
/home/phoenix

همانطور که میبینیم ما سه دستور را همزمان نوشتیم اول به پوشه usr/ رفتیم سپس پوشه را لیست کردیم و در نهایت به پوشه اول برگشتیم

بررسی رزرو بودن دستور

قبل از اینکه دستور خودمان را بسازیم باید بررسی بکنیم ببینیم اسم دستور ما قبلا استفاده شده است یا نه! به عنوان مثال من میخوام یک دستور به اسم test بسازم قبل از ساختن با دستور type بررسی میکنیم که اسم این دستور آزاد هست یا نه

-> $type test                                                             
test is a shell builtin

همانطور که در بالا مشخص هست دستور بالا موجود و از نوع دستورات داخلی هم هست پس نمیتوانیم دستوری با این نام بسازیم حالا من اسم phoenix را بررسی میکنم که آیا میتوان با این نام یک دستور بسازم

-> $type phoenix
bash: type: phoenix: not found

همانطور که میبینید phoenix آزاد است پس ما دستور اختصاصی خودمان را میسازیم

-> $alias phoenix='cd /usr;ls;cd -'

به ساختار این دستور توجه بکنید 'alias name='string پس از دستور alias ما به الیاس یک نام میدهیم پس آن بدون هیچ فاصله ای (فاصله مجاز نیست) با قراردادن یک علامت مساوی و دو تک کوتیشن '' میگذاریم داخل تک کوتیشن دستور مورد نظر خودمان را مینویسیم ضمنا حالا مجددا دستور phoenix را با دستور type چک میکنیم

-> $type phoenix
phoenix is aliased to `cd /usr;ls;cd -'

نمایش تمام alias های سیستم

برای این منظور فقط کافی است دستور alias را در ترمینال وارید کنید به مثال زیر دقت کنید

->alias
alias cls='clear'
alias down='cd ~/Downloads/'
alias egrep='egrep --color=auto'
alias fgrep='fgrep --color=auto'
alias grep='grep --color=auto'
alias hel='tldr'
alias l.='ls -d .* --color=auto'
alias ll='ls -l --color=auto'
alias ls='ls --color=auto'
alias pass='pwgen 20 1'
alias phoenix='cd /usr;ls;cd -'
alias po='poweroff'
alias ser='man -k'
alias tmp='cd /tmp'
alias vi='vimx'
alias vim='vimx'
alias which='(alias; declare -f) | /usr/bin/which --tty-only --read-alias --read-functions --show-tilde --show-dot'
alias xzegrep='xzegrep --color=auto'
alias xzfgrep='xzfgrep --color=auto'
alias xzgrep='xzgrep --color=auto'
alias zegrep='zegrep --color=auto'
alias zfgrep='zfgrep --color=auto'
alias zgrep='zgrep --color=auto'
terminal/a/creating-your-own-commands-with-alias-command.txt · آخرین ویرایش: 2020/01/20 19:37 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki