ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:l:get_hardware_information_on_linux_with_lshw_command

دستور lshw (لیست کردن سخت افزارها)

با دستور lshw میتوانید لیست تمام سخت افزارهای سیستم تان را ببینید

نصب برنامه

با دستور زیر اقدام به نصب بسته lshw میکنیم

sudo dnf install lshw

کاربردهای دستور lshw

نمایش مدل کارت شبکه

با دستور زیر به همراه استفاده از دستور grep به راحتی مدل کارت شبکه خودمان را پیدا کنیم

sudo lshw -c network | grep 'product:' 
terminal/l/get_hardware_information_on_linux_with_lshw_command.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/04 21:30 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki