ابزار کاربر

ابزار سایت


tutorials:other:changing-the-time-zone-in-linux-command-line

چگونه منطقه زمانی را در لینوکس عوض کنیم

فرض کنید در حین نصب یادتون رفته منطقه زمانی خودتون رو تنظیم بکنید یا اینکه تصمیم دارید منطقه زمانی تون رو به هر دلیلی عوض کنید ۲ روش برای این موضوع وجود داره

روش اول

تنها کافی است دستور زیر را در ترمینال بزنید فرض کنید من میخوام منطقه زمانی رو به تهران تغییر بدم از دستور زیر استفاده میکنم

sudo timedatectl set-timezone Asia/Tehran

یک مثال دیگه من تصمیم دارم منطقه زمانی رو به نیویورک تغییر بدم

sudo timedatectl set-timezone America/New_York

روش دوم

به آدرس زیر با دستور زیر مراجعه بکنید

cd /usr/share/zoneinfo

در این مرحله دستور زیر را در ترمینال بنویسید

tzselect

خروجی دستور بالا به شکل زیر است

Please identify a location so that time zone rules can be set correctly.
Please select a continent, ocean, "coord", or "TZ".
 1) Africa
 2) Americas
 3) Antarctica
 4) Asia
 5) Atlantic Ocean
 6) Australia
 7) Europe
 8) Indian Ocean
 9) Pacific Ocean
10) coord - I want to use geographical coordinates.
11) TZ - I want to specify the time zone using the Posix TZ format.
#? 

شماره ای که مربوط به قاره خودتان را بزنید مثلا ما Asia هستیم پس باید عدد ۴ را وارد بکنیم خروجی به شکل زیر در می آید

Please select a country whose clocks agree with yours.
 1) Afghanistan      18) Israel        35) Palestine
 2) Armenia        19) Japan         36) Philippines
 3) Azerbaijan      20) Jordan        37) Qatar
 4) Bahrain        21) Kazakhstan      38) Russia
 5) Bangladesh      22) Korea (North)     39) Saudi Arabia
 6) Bhutan        23) Korea (South)     40) Singapore
 7) Brunei        24) Kuwait        41) Sri Lanka
 8) Cambodia       25) Kyrgyzstan      42) Syria
 9) China         26) Laos         43) Taiwan
10) Cyprus        27) Lebanon        44) Tajikistan
11) East Timor      28) Macau         45) Thailand
12) Georgia        29) Malaysia       46) Turkmenistan
13) Hong Kong       30) Mongolia       47) United Arab Emirates
14) India         31) Myanmar (Burma)    48) Uzbekistan
15) Indonesia       32) Nepal         49) Vietnam
16) Iran         33) Oman         50) Yemen
17) Iraq         34) Pakistan
#? 

در این مرحله شماره کشوری که داخلش هستیم را وارد میکنیم به عنوان مثال ایران عدد 16 است بعد از وارد کردن عدد ۱۶ عدد شما باید عدد ۱ را وارد کنید و کار تمام است تغییرات اعمال شد

tutorials/other/changing-the-time-zone-in-linux-command-line.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/04 15:17 توسط phoenix