ابزار کاربر

ابزار سایت


software:network_internet:browser:chromium

chromium.jpg

نام برنامه Chromium

توضیحات

مرورگر متن باز کرومیوم‌ برای لینوکس

دسته بندی

دستور نصب فدورا

sudo dnf install -y chromium

دستور نصب اوبونتو

sudo apt install chromium-browser

منبع

software/network_internet/browser/chromium.txt · آخرین ویرایش: 2018/12/28 13:06 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki