ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:t:tldr-command-linux-man-pages-simplified

دستور tldr ( صفحات راهنما بصورت ساده و کاربردی )

همانطور که خروجی راهنمای man page دستورات را مشاهده کردید حتما متوجه شدید که این راهنماها بسیار طولانی شامل تعداد زیادی از گزینه ها - Option ها - توضیحات و مثال هایی درباره دستورات هستند که مطالعه همه آنها میتواند بسیار وقت گیر باشد. TLDR page مجموعه ای ساده و مشتق شده از man page ها هستند اما شبیه به man page های نرمال نیستند.
صفحات TLDR تنها توضیحات دستور به همراه مثال های کاربردی از آن را نمایش میدهند. بنابراین دیگر شما نیازی به جستجو در man page ها به دنبال مثال های کاربردی از دستور مورد نظر خود نخواهید داشت.

نصب TLDR

برای استفاده از این دستور باید آنرا نصب کنیم پس با دستورات زیر اقدام به نصب آن میکنیم

sudo dnf install tldr

استفاده از TLDR

TLDR page ها شبیه به man page ها مورد استفاده قرار میگیرند . جهت نمایش راهنمای TLDR از دستور زیر استفاده نمایید:

tldr ls

همچنین جهت مشاهده دموی TLDR بصورت web-based بر روی اینترنت میتوانید به آدرس زیر مراجعه بکنید https://tldr.ostera.io/ دستورات مشابه این دستور
دستور man (دریافت راهنمای دستورات)
دستور apropos (نمایش دستورات مناسب)
دستور info (نمایش راهنمای دستورات)
دستور which ( نمایش موقعیت یک دستور اجرایی )
دستور whatis ( نمایش اطلاعات مختصر از یک دستور )
دستور help ( نمایش مستندات دستورات )
دستور type ( نمایش نوع فرمان )

terminal/t/tldr-command-linux-man-pages-simplified.txt · آخرین ویرایش: 2019/02/08 21:27 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki