ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:i:info-command-display-a-program_s-info-entry

دستور info (نمایش راهنمای دستورات)

دستور info یکی دیگر از موارد موجود به منظور استخراج اطلاعات از خط فرمان لینوکس است.پروژه GNU یک جایگزین برای صفحات man به نام info pages ارائه کرده است. صفحات اطلاعات در برنامه ای به نام info نمایش داده میشود.
صفحات info مثل صفحات وب دارای لینک هایی هستند. برنامه info فایل های صفحات info را میخواند و در یک ساختار درختی در نودهای جداگانه نشان میدهد. هر نود شامل یک عنوان جداگانه است.
فایل های info شامل لینک هایی هستند که شما به نود های دیگر هدایت میکنند. لینک ها از طریق علامت * ستاره اول شان شناسایی شده و با قرار دادن نشانگر بر روی آنها و فشار دادن کلید Enter اجرا میشوند.
برای دریافت اطلاعات بنویسید info به دنبال آن نام برنامه را تایپ نمایید به عنوان مثال:

info ls
دستور عملکرد
؟ نمایش راهنمای دستور
PAGE UP or BACKSPACE نمایش صفحه قبل
PAGE DOWN or Spacebar نمایش صفحه بعد
n بعدی - نمایش node بعدی
p قبلی - نمایش node قبلی
u بالا - نمایش node والد از node اخیر نمایش داده شده
ENTER لینک را در موقعیت مکان نما دنبال کن
q خروج

دستورات مشابه این دستور
دستور man (دریافت راهنمای دستورات)
دستور apropos (نمایش دستورات مناسب)
دستور which ( نمایش موقعیت یک دستور اجرایی )
دستور whatis ( نمایش اطلاعات مختصر از یک دستور )
دستور help ( نمایش مستندات دستورات )
دستور type ( نمایش نوع فرمان )
دستور tldr ( صفحات راهنما بصورت ساده و کاربردی )

terminal/i/info-command-display-a-program_s-info-entry.txt · آخرین ویرایش: 2019/02/08 20:09 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki