ابزار کاربر

ابزار سایت


terminal:l:using_less_to_view_text_files_at_the_linux_command_line

دستور less ( نمایش محتویات فایل های متنی )

دستور less برنامه ای برای نمایش محتویات فایل های متنی است در سیستم عامل لینوکس فایل های زیادی وجود دارند که حاوی متن خواندنی هستند و دستور less شیوره ای مناسب برای نمایش آنهاست در واقع توسط دستور less میتوانیم فایل هایی را که خروجی آنها در بیش از یک صفحه است را بصورت صفحه بندی شده نمایش دهیم. دستور less بصورت زیر استفاده میشود:

less <file-name>

برای خروج از دستور less کلید q را بزنید

کلیدهای کاربردی دستور less

عملکرد کلید دستوری
یک صفحه پیمایش به عقب PAGE UP یا b
یک صفحه پیمایش به جلو PAGE DOWN یا Spacebar
یک خط پیمایش به بالا Up Arrow
یک خط پیمایش به پایین Down Arrow
حرکت به آخر متن فایل G
حرکت به ابتدای متن فایل 1G یا g
جستجو برای پیشامد بعدی کاراکترها characters/
جستجو برای پیشامد بعدی جستجو قبلی n
نمایش صفحه راهنما h
خروج از دستور less q
terminal/l/using_less_to_view_text_files_at_the_linux_command_line.txt · آخرین ویرایش: 2019/01/12 17:18 توسط phoenix

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki